Millpoint Oy:n verkkosivujen yleiset käyttöehdot

Millpoint Oy:n verkkosivujen käyttö edellyttää, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Ehdot koskevat kaikkia Millpoint Oy:n verkkosivuja. Kolmansien osapuolten ylläpitämiä sosiaalisen median sivustoja koskevat lisäksi palveluiden omat käyttöehdot, jotka ovat ensisijaiset näihin ehtoihin verrattuna.


1. Millpoint Oy:n vastuu ja sen rajoitukset

Millpoint Oy pyrkii varmistamaan huolellisesti verkkosivujen oikeellisuuden. Millpoint Oy ei kuitenkaan takaa sisällön virheettömyyttä tai oikeellisuutta. Verkkosivuilla oleva tieto on pääosin yleisluontoista, eikä Millpoint Oy takaa tietojen soveltuvuutta kaikkiin yksittäistapauksiin. Verkkosivujen materiaalia ei voi pitää Millpoint Oy:n sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena.

Millpoint Oy ei vastaa verkkosivuilla julkaistavien tekstien, kuvien, äänitiedostojen, animaatioiden, linkkien ja muiden palvelujen ja toimintojen toimimisesta tai niiden käyttämisestä tai toimimattomuudesta aiheutuvasta vahingosta tai niiden käyttäjälle aiheuttamista tietoturvariskeistä.

Millpoint Oy ei vastaa niiden sivujen sisällöstä, joihin viitataan Millpoint Oy:n verkkosivuilla ja joita ylläpitävät muut tahot.

Vastuunrajoitukset koskevat kaikenlaisia välittömiä ja välillisiä vahinkoja riippumatta korvausvaatimuksen perusteesta tai Millpoint Oy:n omasta tuottamuksesta.


2. Tekijänoikeudet

Verkkosivujen sisältö on Millpoint Oy:n omaisuutta, ja verkkosivujen sisällön tekijänoikeudet kuuluvat Millpoint Oy:lle tai muille tiedontuottajille. Sisällön osittainenkin julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen, muokkaaminen ja muu vastaava hyödyntäminen on kielletty ilman Millpoint Oy:n suostumusta, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten. Sisältöä saa lainata tekijänoikeuslain mukaisesti. Lainattaessa on aina mainittava lähde.3. Henkilötiedot, tiedonsiirto ja luottamuksellisuus

Millpoint Oy käsittelee henkilötietoja huolellisesti lainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt tiedot tallennetaan Millpoint Oy:n henkilörekistereihin, ja tietoja käytetään vain tietosuojaselosteessa määriteltyihin tarkoituksiin. Käyttäjän jättämien henkilötietojen tallennukseen ja käsittelyyn liittyvät kohdat määritellään tarkemmin tietosuojaselosteessa.

Millpoint Oy voi toimintansa ja verkkosivujen kehittämiseksi käyttää sivuilla evästeitä sekä kerätä ja käsitellä tietoja verkkosivujen käyttäjien toiminnasta sivuilla. Millpoint Oy voi käyttää evästeitä myös markkinointinsa edistämiseen tarjotakseen kullekin käyttäjälle hänen tarpeidensa mukaisia tietoja ja palveluja. Millpoint Oy ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön muuttamalla oman selainohjelmansa asetuksia. Evästeisiin liittyvät yksityiskohdat määritellään tarkemmin evästeet -sivulla.

 Käyttäjä vastaa verkkosivujen kautta lähetettyjen tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vastaa myös lähetettyjen virheellisten tietojen käytön seuraamuksista.

Millpoint Oy ei voi taata avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien luottamuksellisuutta. Käyttäjien tulee välttää luottamuksellisten tietojen lähettämistä sähköpostilla.


4. Turvallisuus

Millpoint Oy käyttää esimerkiksi alan standardien mukaisia palomuureja ja tunnistamisjärjestelmiä säilyttääkseen tietojesi salassapidon. Emme kuitenkaan pysty takaamaan täydellistä turvallisuutta, koska sellaista internetissä ei ole.


5. Muutokset

Millpoint Oy:llä on oikeus milloin tahansa muuttaa verkkosivujen käyttöehtoja, sisältöä ja ulkoasua, lakkauttaa jokin palvelu tai estää käyttäjän pääsy sivuille. Millpoint Oy:llä on milloin tahansa syytä ilmoittamatta keskeyttää verkkosivujen tarjoaminen esimerkiksi huolto-, korjaus- tai päivitystoimien ajaksi.6. Sovellettava laki ja voimaantulo

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Ehdot ovat voimassa 26.5.2017 alkaen.


26.5.2017